BEN KOOPT

BEN KOOPT

De Renovatie Verplichting | 2023.

De Renovatie Verplichting | 2023.

Sinds 1 januari 2023 is het in bepaalde gevallen verplicht om een woning te renoveren. Deze renovatieverplichting geldt enkel voor residentiele woningen (eengezinswoningen en appartementen) die vanaf 2023 zijn aangekocht met EPC-label E of F. Na aankoop krijg je 5 jaar de tijd om te renoveren. In die artikel bekijken we wie verplicht is om te renoveren, wat het langetermijnplan is van de overheid, of je recht hebt op financiële steun en wat de sancties kunnen zijn indien je deze verplichting niet nakomt.

Wie is verplicht om zijn woning te renoveren?

Iedereen die in 2023 of later eigenaar werd van een woongebouw met EPC label E of F is verplicht de woning grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Dit moet bewezen worden met door een nieuw EPC-attest.

De renovatieverplichting is geldig wanneer je eigenaar werd van een woning door aankoop of door een schenking. Ook bij het vestigen van een opstalrecht of erfpacht geldt de renovatieverplichting.

Wanneer de authentiek akte bijvoorbeeld verleden wordt op 1 maart 2023 moet de verplichting voor 1 maart 2028 voldaan zijn. Bij opstalrecht en erfpacht geldt de vestigingsdatum van het opstalrecht of erfpacht al begindatum.

Notariële overdracht in volle eigendom

Bij elke notariële akte waaruit blijkt dat er een overdracht van volle eigendom is, is de renovatieverplichting van toepassing. Het maakt hierbij niet uit of er slechts een bepaald percentage in volle eigendom wordt overgedragen en of het om een schenking of ruil gaat. In beide gevallen ben je verplicht om te renoveren. Ook wanneer het huwelijk een overdracht in volle eigendom behelst, valt dit onder de renovatieverplichting.

Wie is niet verplicht zijn woning te renoveren?

Eerst en vooral geldt de renovatieplicht niet wanneer je eigenaar werd voor 2023 of wanneer je woning een energie-label D of beter heeft.

Daarnaast zijn er enkele uitzonderingen voor wie de renovatieplicht niet van toepassing is:

  • In het kader van echtscheiding of beëindigen van wettelijk samenwonen.
  • Bij een verlenging van opstalrecht of erfpacht
  • Bij een erfenis
  • Bij een fusie of opslorping
  • Bij een partiële splitsing

Financiële steunmaatregelen

We gaan de steunmaatregelen niet in detail bekijken maar we willen wel een lijstje meegeven met alle financiële maatregelen die voor jou van toepassing kunnen zijn. Klik op de maatregelen voor meer informatie:

Langetermijnplan van de overheid

Het doel is dat elke woning of appartement tegen 2050 een A-label heeft. Label D is dus slechts een tussenstap en op lange termijn is het verstandig om de renovatie grondig aan te pakken en meteen naar label-A of -B toe te werken. Hieronder zie je aan welk label je woning of appartement moet voldoen per jaartal. Wanneer je bijvoorbeeld een woning koopt in 2035 met een C-label, heb je 5 jaar de tijd om te renoveren en een B-label te bereiken.

  • 2023: woningen: Label-D – appartementen: Label-D
  • 2028: woningen: Label-C – appartementen: Label-C
  • 2035: woningen: Label-B – appartementen: Label-C
  • 2040: woningen: Label-A – appartementen: Label-B
  • 2045: woningen: Label-A – appartementen: Label-A

Sancties

Sancties volgen wanneer er 5 jaar na overdracht geen nieuw EPC-rapport is of wanneer blijkt uit het nieuwe EPC-rapport dat het vereiste EPC-label niet is behaald.

De sanctie zelf bestaat uit een geldboete die kan oplopen van €500 tot €200.000.

Opgelet! Het krijgen en betalen van een boete zorgt er niet voor dat de renovatieverplichting niet meer geldig is. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap legt na de boete een nieuwe datum vast waarbinnen je aan de verplichting moet voldoen.

Andere Vragen

Valt een vakantiewoning of tweede verblijf onder dezelfde verplichting?

Ja. Het maakt niet uit of er al dan niet een domicilie gevestigd is op het adres en of de woning al dan niet permanent bewoont is. Een vakantiewoning is een residentieel gebouw en is dus onderworpen aan dezelfde verplichtingen.

Ik heb 1 appartement aangekocht binnen een gebouw met mede-eigendom. Geldt de renovatieverplichting ook voor mij?

Ja, ook hier gelden dezelfde verplichtingen. Bij het renoveren bestaat de kans dat er ook werken nodig zijn aan de gemeenschappelijk delen van het gebouw om een betere EPC voor jouw appartement te bereiken. Om deze werken te starten moet 50% + 1 van de mede-eigenaren toestemming geven. De kosten voor de gemeenschappelijke delen worden gedeeld door de gemeenschap.

Wil jij je pand verkopen? Bekijk hier hoe we te werk gaan.

Ken je iemand die zijn woning verkoopt? Contacteer ons en maak kans op een beloning tot €5000,00.

Bron: https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen-vanaf-2023

Waarom kiezen voor BenKoopt?

We willen je zo goed mogelijk informeren.

Het asbestattest onder de loep

Het asbestattest is een uniek attest dat sinds 23 november 2022 in bepaalde gevallen verplicht is bij de verkoop van woningen en gebouwen. Het bevat informatie over al dan niet ...

De Renovatie Verplichting | 2023

Sinds 1 januari 2023 is het in bepaalde gevallen verplicht om een woning te renoveren. Deze renovatieverplichting geldt enkel voor residentiele woningen (eengezinswoningen en appartementen) die vanaf 2023 zijn aangekocht ...

Zullen de vastgoedprijzen dalen in 2023

2022 was een bewogen jaar en uiteraard bleef ook de vastgoedmarkt niet gespaard. In dit artikel willen we nagaan of de prijzen van vastgoed in 2023 zullen stijgen, stabiliseren of ...

Aardgas verboden in nieuwbouw

Vanaf 1 januari 2025 wordt een aardgasaansluiting verboden bij nieuwbouw. De uitstap uit fossiele brandstoffen startte al enkele jaren geleden. Sinds 2021 mag je geen stookolieketel meer plaatsen in een ...

BEN KOOPT